Sustenabilitate

Am avansat pe traiectoria propusă

Ne luăm angajamentul față de dumneavoastră. Vă datorăm transparență totală privind impactul produselor noastre asupra mediului și eforturile pe care le depunem pentru a reduce acest impact dar și în ceea ce privește zonele în care încă nu am reușit să atingem unele dintre obiectivele noastre ambițioase. Ecophon este lider al industriei în numeroase domenii, atât pentru mediile exterioare, cât și pentru cele din interiorul clădirilor. Am parcurs un drum lung în misiunea noastră de a asigura un ciclu de viață al produselor complet sustenabil.

Suntem angajați în mod activ în următoarele domenii:

 • Producerea și comercializarea unor produse sustenabile, care să contribuie la crearea unui mediu de lucru sănătos
 • Reducerea deșeurilor, a utilizării energiei și a emisiilor de CO2
 • Selectarea consecventă a componentelor cu impact redus asupra mediului
 • Creșterea conținutului de materiale regenerabile și reciclate în produsele noastre

Sticlă reciclată în proporție de peste 70% și lianți pe bază de plante

Toate produsele Ecophon sunt realizate din vata noastră de sticlă revoluționară, de generația a treia, a cărei componență include peste 70% sticlă reciclată și un liant regenerabil pe bază de plante. Datorită eliminării materiilor prime fosile, se economisește anual echivalentul a 24 000 de barili de petrol.

Mai mult de 70% sticlӑ reciclatӑ

Suntem mândri sӑ fim pionieri în industria noastrӑ pentru utilizarea responsabilӑ a materiilor prime. Toate produsele Ecophon au cel puțin 70% conținut de vatӑ de sticlӑ reciclatӑ.

Reducerea greutății transportate

Vata de sticlă este cel mai ușor material pentru panourile acustice. Astfel, camioanele consumă mai puțin combustibil în timpul transportului decât în cazul oricărui alt tip de panou. Cu cât mai puțin? În comparație cu panourile din fibră minerală, transportul vatei de sticlă necesită cu aproximativ 17% mai puțin combustibil. În cazul materialelor mai grele, economia de combustibil și reducerea emisiilor de CO2 este și mai mare.

Transparență totală prin declarațiile de mediu pentru produse

Alegerea celor mai sustenabile produse de construcție poate fi uneori foarte dificilă. Pentru a vă ajuta în acest sens, vă punem la dispoziție toate informațiile despre ciclul de viață al produselor noastre sub forma declarațiilor de mediu pentru produse (Environmental Product Declarations, EPD-uri). Pentru a asigura faptul că ele reflectă integral realitatea, toate EPD-urile noastre sunt validate de verificatori terți (organizații independente). Mai jos veți găsi linkuri la toate EPD-urile noastre, publicate pe pagina web EPD International.

EPD International ajută și sprijinӑ diferitele organizații în comunicarea performanței de mediu a produselor lor.

Aprobat și certificat

Pe parcursul ultimilor ani, eforturile noastre de a îmbunătăți impactul produselor noastre pe fiecare etapă din ciclul de viață ne-a ajutat la reducerea emisiilor, la identificarea unor materiale ecologice noi, la crearea de medii interioare mai sănătoase și implementarea reciclării panourilor uzate. Datorită acestor eforturi, produsele noastre au fost primit unele dintre cele mai exigente certificări din lume.

 • Clasificarea Emisiilor Materialelor de Construcție reprezintă o certificare referitoare la calitatea aerului din spațiile interioare și la emisiile de substanțe periculoase pentru sănătate. M1 este cea mai înaltă clasă acordată de RTS, cel mai important centru de informare din Finlanda pentru sectorul construcțiilor.

 • Eticheta Climatică Daneză (climat interior) se referă la substanțele din materialele de construcții cu potențial alergen sau iritante. Produsele cu această certificare au fost supuse unor teste aprofundate, care atestă faptul că sunt sigure pentru climatul interior.

 • Începând din 2012, toate produsele de construcție comercializate în Franța sunt prevăzute cu o etichetă care prezintă nivelul emisiilor de poluanți volatili. Toate produsele Ecophon au cea mai înaltă clasă, A+ (nivel foarte scăzut de emisii).

 • Regulamentul pentru Emisii din California, cunoscut și sub denumirea de CDPH Secțiunea 01350, este cel mai cunoscut standard american pentru evaluarea și limitarea emisiilor de COV (compuși organici volatili) din materialele de construcții. Toate produsele Ecophon îndeplinesc cerintețe standardului.

 • Asociația Suedeză petru Astm și Alergie evaluează produsele din punctul de vedere al prezenței alergenilor, parfumului și substanțelor iritante. Evaluările sunt conduse de către un consiliu independent de specialiști, care judecă fiecare produs pe baza unor criterii foarte stricte, pentru a garanta siguranța acestora.

 • Standardele EU permit facilitarea comparației între produse și sisteme. Marcajul CE acoperă domenii precum absorbția sunetului, siguranța la incendiu și emisiile. Produsul cu certificare CE îndeplinește în mod dovedit cerințele de siguranță, de sănătate și de mediu ale Uniunii Europene.

 • CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) este un organism de certificare consacrat, care evaluează conformitatea cu o gamă largă de standarde. CSTB testează și produsele nostre.

 • Ecophon îndeplinește cerințele Directivei UE 97/69/EC, care impune legile și cerințele administrative și de reglementare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor substanțe.

 • Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (International Agency for Research on Cancer, IARC) evaluează produsele din punctul de vedere al potențialelor proprietăți cancerigene. Agenția a încadrat vata minerală în grupa 3, ceea ce înseamnă că nu este identificată ca având potențial cancerigen uman.

Certificări de proces

Toate procesele noastre de producție trebuie să îndeplinească cerințele Organizației Internaționale pentru Standardizare (International Organization for Standardization, ISO) și ale Serviciului de consultanţă cu privire la Sănătatea şi Securitatea Ocupațională (Occupational Health & Safety Advisory Services, OHSAS). ISO analizează impactul proceselor asupra mediului, în timp ce OHSAS monitorizează efectul lor asupra sănătății și securității persoanelor. Mai jos veți găsi și certificatele noastre acordate de aceste organizații.

Denmark.pdf - ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007

Finland.pdf - ISO 14001:2004

Poland.pdf - ISO 14001:2004

Sweden.pdf - ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007